O profesi "VOZMISTR" vyšel článek v měsíčníku Speciál ČD Cargo, ročník 2010/březen/číslo 3 na straně 12.

Vy jej naleznete zde.

Speciál ČD Cargo vydalo také článek o posunovačích a vedoucích posunu, ročník 2010/září/číslo 9 na straně 8.

Ten naleznetezde.

Protože naše organizace není jen o vozmistrech a posunovačích, žádáme naše členy jiných profesí, aby nám zdělili (pokud to ví), kdy vyšel nějaký článek také o nich, v jakém magazínu a jaké číslo, popř. ročník.

Děkujeme za spolupráci.