Co nového přináší Podniková kolektivní smlouva pro rok 2011?

25.12.2010 10:28

Vlastně téměř nic jen pár maličkostí.

Mzdové tarify a příplatky zůstaly stejné jako v loňském roce, což je opravdový úspěch oproti vládním snahám snížit tarifní mzdu státním zaměstnancům mezi něž také patříme. Zaměstnavatel navrhoval snížení 5% a odborové svazy zase 5% nárůst. Dohodnutý kompromis myslím si je vlastně pro zaměstnance výhodný. Co se ovšem změnilo je přeřazení jediné a pro naší organizaci klíčové funkce v tarifních stupních a to je funkce vozmistr ND. Tato funkce byla v loňském roce neprávem zařazena do tarifní skupiny povolání č.3 a to s hlavním přispěním odborové organizace OSŽ. Nyní se na tuto funkci vztahuje tarifní stupeň č.4 a tak si vozmistři paradoxně jako jediní vlasntě polepší. Není to nic výrazného, ale 320,-Kč/měsíc hrubého taky dobrých.

 

Nyní výňatek těch nejdůležitějších věcí v PKS:

 

Zaměstnanecké jízdní výhody zůstávají (čl. 2.7, str.16)

Nárok na KOP také zůstává (čl. 2.6, str.16) a nárok mají vybraná povolání takto:

-vozmistr ND, vedoucí posunu, posunovač = jednou za 2 roky (příloha č.4, str.76)

-tranzitér přípravář, tranzitér = jednou za 3 roky (příloha č.4, str.77)

Dále se podnik zavazuje hrazení Kapitálového pojištění a penzijního pojištění (str.17)

Stravování a náhrady výdajů (2.10, str.17) řeší nárokovost jídel či poukázek na jídlo. Poukázka na jídlo zde činí hodnotu 80,-Kč (příloha č.3, čl. 3.2.6, str.67) a zaměstnavatel musí hradit minimálně 60% což při částce 80Kč činí 48,-Kč. Zaměstnanec by tedy měl hradit 32,-Kč.

Náhrada cestovních výdajů (příloha č.3, čl. 3.7.1.2, str.69) činí při výkonu v rozmezí 5 -12 hodin včetně cesty 71,-Kč, a při výkonu delším než 12 hodin včetně cesty 110,-Kč.

Přestávka na jídlo (příloha č.1, čl.6.2, str.35) je stanovená takto: může být rozvržena v průběhu pracovní doby (nesmí být na začátku ani na konci pracovní doby!) a lze ji rozdělit do několika částí (min. 15 minut a není-li v blízkosti žádné stravovací zařízení tak min. 30 minut). Délka přestávky na jídlo je stanovená takto: na směně trvající v rozmezí 8 – 12 hodin je nárok 45 minut, je-li směna delší než 12 hodin pak je nárok na 60 minut (příloha č.1, čl.6.3, str.35).

Dovolená zůstává 5 týdnů (příloha č.1, čl.15.1, str.41)

Příplatky: - za přesčas (dle C příloha č.2.1, str.64) činí 33%

  • za soboty a neděle (dle F příloha č.2.1, str.64) činí 11% nejméně však 15,-Kč / hod

  • za noční (příloha č.1, čl.9.1, str.37) se počítá v čase od 22:00hod do 6:00hodin a to 11% nejméně však 13,-Kč / hod (dle E příloha č.2.1, str.64)

Mzdové tarify:

-stupnice pro určení mzdového tarifu je v čl.4.1.4 na str.44 a samotná tabulka tarifů je v příloze č.2.1, tabulka A na straně 63.

 

účinnost nové PKS je od 1.1.2011

 

Případné dotazy či připomínky směrujte na předsedu Závodního výboru FV Most, nebo jeho členy.