Informace o průběhu kolektivního vyjednávání ve společnosti ČDC na rok 2017 ze dne 16.12.2016

16.12.2016 19:20

Úvodem kolektivního vyjednávání, všechny za zaměstnavatele přivítal předseda představenstva ČDC pan Ivan Bednárik a připomněl, že na posledním jednání to byl zaměstnavatel, kdo předložil návrh, který byl pro OC nepřijatelný a na úvod vyzval, aby se OC vyjádřili.

 

Odborové centrály přednesli společný návrh, který měl v sobě zakomponován nominální nárůst mzdy a také procentuální.
Zaměstnavatel tento návrh odmítl.

 

Po dalších dvou kolech předkládání návrhů, předseda představenstva předložil konečný návrh zaměstnavatele, který zněl na procentuální navýšení do tarifních stupňů od 1 – 9 3,4% a v tarifních stupních 10-16 2,9%. a vyplacení odměny všem zaměstnancům ve výš 2 000 kč společně s výplatou za měsíc prosinec 2016.

 

Osm odborových centrál včetně Federace vozmistrů přistoupilo na návrh zaměstnavatel a to také stvrdili podpisem, OSŽ svůj podpis nepřipojilo tak že, narůstá pravděpodobnost neuzavření PKS na rok 2017, což by mohlo mít za následek práci dle ZP a ne dohodnuté PKS.

 

Hevera Josef
Viceprezident Federace vozmistrů