Karlštejn

04.05.2010 08:05

Dne 6.6.2010 pořádá ZO FV Most poznávací zájezd vlakem na Karlštejn!

Odjezd z Mostu je v 6:22 vlakem R 619, zájemci se nahlásí p. Hrzánovi na tel.:720 654 142

Vedoucím této výpravy je p. Podskalský .

Podrobnosti naleznete zde: Karlštejn(62,1Kb).pdf.pdf