Kulturní zájezd do Národního technického muzea Praha

23.08.2011 09:26

Závodní výbor FV Most projednal a schválil pořádání kulturního zájezdu do Národního technického muzea v Praze.

Zájezd proběhne 12.listopadu 2011 a nyní se zajišťují organizační záležitosti. Bližší informace budou zveřejněny v měsíci září 2011.

Akcí je pověřen p. Kyncl Jiří (tel. 603 524 067, kynclik.jiri@seznam.cz)