KVÍZ z 29.10.2011 - Webík č.3

01.12.2011 01:00

   V kvízu z Webíku č.3 jsme hledli název zaniklé obce Mostecka. Obec na jejíž název jsme se ptali, zanikla v důsledku rozšíření těžby uhlí a zejména výstavby etylenovodu pro provoz Petrochemie podniku CHEZA v letech 1978 - 1980.

   Správnou odpovědí byly Třebušice.

   Prvním statistickým pramenem udávajícím informace o velikosti Třebušic je urbář mosteckého panství z počátku 17. století. Podle údajů urbáře měla obec k roku 1612 33 usedlých a 3 domkáře, tedy dohromady 36 domů. V polovině 17. století hospodařilo v Třebušicích 9 sedláků a 20 chalupníků. Obyvatelé pěstovali pšenici a žito, v menší míře vlastnili i malé chmelnice a vinice.

pohlednice z r.1924

   V polovině 18. století bylo v Třebušicích 36 hospodářů vlastnících pozemky a jen dva řemeslníci, obecní kovář a krejčí. I když první zpráva o dolování uhlí v blízkosti Třebušic pochází z roku 1811, obec zůstala ryze zemědělskou až do poloviny 19. století. Nejstarším hlubinným dolem otevřeným v blízkosti obce byl důl Maria Opferung. Těžba uhlí se postupně rozvíjela v průběhu druhé poloviny 19. století. V okolí vznikaly velké doly Saxonia I a II (v letech 1879 a 1890). O rozvoj těžby uhlí se zasloužil především podnikatel C.C.Bobbe který vlastnil převážnou většinu dolů v okolí obce. V roce 1907 přešly doly, které patřily Bobbeho rodině, do vlastnictví Duchcovsko - podmokelské dráhy, která je vlastnila až do zániku první republiky.V souvislosti s rozvojem hornictví se zvýšil v letech 1880 - 1910 počet obyvatel téměř 3,5x a podíl Čechů stoupl v dříve německé obci na více jak 50%. V roce 1895 se obec stala samostatnou, do té doby byla součástí politické sousední obce Souš. Roku 1898 byla v Třebušicíxh otevřena česká škola kterou navštěvovaly také děti z okolních obcí. V období II. světové války byly v okolí Třebušic postaveny tábory pro válečné zajatce a zahraniční dělníky, nasazené sem na nucené práce v dolech a chemickém průmyslu.

pohlednice z r.1932

Pokud jste poznali Třebušice a svou správnou odpověď poslali na kynclik.jiri@seznam.cz, bude jeden z Vás vylosován a ten pak dostane věcný dar. Správné odpovědi jsme sbírali do 30.11.2011 kdy jsme hlasování uzavřeli.

Vítěze vylosoval čestný host p. Kubišta na schůzi ZV FV Most dne 9.12.2011 pod přísným dohledem předsedy p. Podskalského. Vítězem se stal p. Žanda Pavel, jeho cenou bude sváteční lahev vína (86,-Kč).