Mikuláš

19.09.2014 10:13

    ZV bude zajitovat mikulášské balíčky pro své členy, kteří mají děti do 16ti let (tj. max. 15). Členové, kteří mají zájem o tento mikulášský balíček, nechť nahlásí počet výše uvedených dětí členům ZV a to nejpozději do 31.10.2014.