Napsali o vozmistrech

03.09.2010 11:44

ČD Cargo představuje

 

profese široké veřejnosti

Oranžový oblek neznamená jenom tlukot kladiv

 

Většině čtenářů se při slově vozmistr vybaví postava běhající kolem vlaku s kladivem, která otlouká podvozek na jednotlivých vozech. Častokrát se tato profese setkala u veřejnosti s jakýmsi posměškem: „Hele koloťuk“. Většině veřejnosti připadá obcházení vozidel s občasným klepnutím do zařízení vozů jako předstíraná pracovní činnost. Tito lidé si však neuvědomují důležitost této profese, která je jedním ze základních pilířů bezpečnosti v železniční dopravě a přepravě. Důvodem obcházení vlaků, které může sledovat i veřejnost, je technická prohlídka vozidel, protože prvořadým úkolem profese vozmistr je trvale zabezpečovat přepravu zboží v provozně-technicky způsobilých nákladních vozech jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním železničním provozu a sledování, zda za jízdy vlaku nedošlo k nebezpečnému poškození vozidel nebo uloženého nákladu, které by mohlo ohrozit bezpečnost další přepravy.

Kromě této činnosti zabezpečují vozmistři na vybraných vlečkách přejímky vozů od přepravců a z opravárenských podniků. Zpracovávají podklady pro ČD Cargo k uplatnění škod za násilná poškození vozidel u přepravců a zachraňují tak pro ČD Cargo nemalé finanční prostředky v řádech milionů korun. Na většině pracovišť ČD Cargo vozmistři zastávají společně s vlastní činností i několik dříve samostatných činností (např. tranzitér, tranzitér-přípravář, skladník přepravy, posunovač). K vykonávání této profese je vyžadováno nejen odpovídající střední odborné vzdělání v oboru kovo nebo elektro, ale i široký rozsah znalostí o údržbě, konstrukci a funkci nákladních vozů, konstrukci a způsobu činnosti brzd a zabezpečování nákladů na vozech podle mezinárodních nakládacích směrnic. K základní výbavě každého vozmistra patří schopnost samostatného rozhodování a ovládání potřebných znalostí v odborném posuzování škod, závad na vozech a nákladech včetně jejich důsledků v provozu a znalostí platných dohod o výměně vozů mezi železničními dopravními podniky.Výchova vozmistra u ČD Cargo je dlouhodobý proces, během kterého musí zaměstnanec načerpat teoretické a praktické znalosti zvládnutím problematiky provozu železničních vozidel.

K tomu, aby se člověk mohl stát vozmistrem, je nutné mimo jiné osvojit si potřebné znalosti, jejichž základy vozmistr získává v průběhu studia na střední škole nebo v odborném učilišti, ale hlavně při přípravných odborných kurzech, které absolvuje již jako zaměstnanec ČD Cargo. Musí zvládnout i další činnosti související se zpracováním vlaku nebo přípravou vlakové dokumentace a práci s informačními systémy, proto k nezbytným předpokladům pro výkon činnosti této profese patří i odpovídající znalost práce s PC. Pokud vás tato profese oslovila, má jedna z jejích odborových organizací i vlastní internetovou stránku www.fvcr.cz/vozmistr.htm.