Napsali o posunovačích a vedoucích posunu

26.11.2010 12:03

 

ČD Cargo představuje

 

profese široké veřejnosti

Pracovník posunu sestavuje vlaky

V železničních stanicích se můžeme setkat se dvěma tradičními funkcemi,
a to s vedoucím posunu a s posunovačem. Vedoucí posunu je současně
vedoucím všech posunovačů. Obě funkce mají přibližně stejnou pracovní
náplň. Pouze na nádražích, kde je složitější posun, může být více posunovačů.

Vysvětleme si však nejdřív, co to je posun. Zjednodušeně řečeno, je to úmyslný pohyb železničních vozidel (to je vozů a lokomotiv). Pracovníka posunu můžeme také nazvat prodlouženýma očima strojvedoucího – hlavně v nepřehledných místech, na přejezdech a při přistavování železničních vozů ke složištím nebo na všeobecně nakládkové a vykládkové koleje. Tento pracovník provádí také obsluhu vleček, které vedou až k firmám přímo do výrobních závodů.

Dále předává a přebírá vozy od dalších dopravců a železničních společností. Hlavní práce pracovníka posunu, jak ze samotného názvu vyplývá, spočívá v organizování posunu. Svěšuje a rozvěšuje vozy a stará se také o jejich zajištění proti ujetí. K zajištění vozidel se používají zarážky nebo podložky. Velice zodpovědně se musí zaměstnanec stavět k zajišťování vozů proti ujetí, je totiž posledním zaměstnancem, který může zabránit samovolnému pohybu vozů. Zarážky lze použít pro zastavení vozu při rozřazovaní vlaků, to je v případě, že vlak dojel do stanice určení, a buď se jednotlivé zásilky předají příjemci, nebo se sestaví další vlak dle směrování vozů. Pokud na koleji je již sestavený vlak z železničních vozů, tak se k němu přivěsí lokomotiva.

Zaměstnanci posunu také dávají a opakují předepsané návěsti praporkem, píšťalkou a v dnešní době mnohem častěji radiostanicemi. Ve stanicích nebo na vlečkách zaměstnanec posunu předává vůz a zásilku příjemci a přebírá zásilku a vůz od odesílatele. Při kontrole naložení vozu sleduje rovnoměrné rozložení, zajištění a upevnění zásilky. Ve stanicích s mírným spádem se provádí spouštění vozů na jednotlivé koleje a pak se vozy zastavují zarážkou. Zaměstnanci posunu také přestavují výhybky a výkolejky (to jsou zařízení v kolejišti, která je nutné obsloužit při posunu, aby se mohl posun uskutečnit a vozy jely na určenou kolej). Ve větších (seřaďovacích) stanicích můžeme najít kolej, která vede přes zvýšené místo – svážný pahrbek – a přes tento pahrbek se vozy spouštějí na jednotlivé koleje, kde se sestavují nové vlaky.

Práce zaměstnanců posunu není jen to, co běžně vidíme, například když jedou na stupačce železničního vozu. Je to velice zodpovědná práce se svěřenými hodnotami, protože chybné zajištění vozu nebo špatné sestavení vlaku může ohrozit nejen bezpečnost železničního provozu, ale může vzniknout i poškození nebo velká škoda na přepravovaných zásilkách.

Práce pracovníka posunu je fyzicky velmi náročná. Při své práci nachodí po stanicích mnohdy i několik kilometrů a to za každého počasí. Jeho rozhodnutí musí být přesná a důsledná, hlavně při použití radiostanic, kterými podává hlášení a poskytuje informace na ostatní pracoviště.