PKS pro ČD Cargo již podepsaná!

30.12.2011 09:09

Dne 29.12.2012 v 17:15 hodin byla dohodnuta a následně podepsána PKS ČD Cargo pro rok 2012.

V čem se liší od předchozího ročníku? Tím nejhlavnějším asi je to, že zůstávají všechny benefity v takové podobě v jaké byly v roce 2011. V tarifní mzdě ovšem dojde k nárůstu 2,4% a nově je také spoluúčast zaměstnance na KOP, která činí 100Kč na pobyt denně.

Nová PKS vejde v platnost dne 1.1.2012 takže obávané mzdové výměry, které někteří i pod pohrůžkou podepsali jsou neplatné a budou se podepisovat nové, které budou splatné od 1.1.2012!

Šťastný Nový rok přeje ZV FV Most