Pořádání Dne železničářů

19.09.2014 10:10

    ZV plánuje v listopadu 2014, uspořádat oslavu Dne Železničářů s pohoštěním. V současné době ZV zajišťuje vše potřebné k uspořádání této akce, proto místo, termín a čas začátku konání akce, bude zveřejněno dodatečně a s včasným předstihem.