Poznávací zájezd do pivovaru

23.08.2011 09:21

Závodní výbor FV Most projednal a schválil pořádání zájezdu do pivovaru Gambrinus Plzeň.

Zájezd proběhne v měsíci listopad 2011 a nyní se zajišťují organizační záležitosti. Bližší informace budou zveřejněny v měsíci září 2011.