Příspěvek na divadelní představení

02.08.2011 21:13

Závodní výbor schválil příspěvek na divadelní představení v Ústeckém kraji pro své členy a to ve výši 50%. Podmínkou je předložení platné vstupenky návštěvy divadla. Tyto příspěvky jsou však omezeny pouze na člena FV most a to počtem vstupů max. 5 na člena. Takto lze uplatňovat do konce roku 2011. Příspěvky pro rok 2012 budou projednány výborem na začátku r.2012

Evidenci a výplatu příspěvku povede pokladník p. Žanda Pavel (tel. 605 331 839)