Naučný zájezd do Národního technického muzea

25.10.2011 09:26

   Dne 19. listopadu 2011 proběhne naučný zájezd do národního klenotu České republiky. Cílem výpravy je návštěva nově zrekonstruovaného Národního technického muzea v Praze, které se nachází na Letné. Poté bude dán rozchod na návštěvu Prahy, doprava tam i zpět je individuální.

   FV uhradí vstupné do Národního technického muzea, popř. jízdné v MHD Praha (dle domluvy). Přihlášky k zájezdu jsou závazné a k zajištění rezervace je zapotřebí uhradit vratnou zálohu 100,-Kč, která bude vrácena před vstupem do muzea. Přihlaste se nejpozději do 15. listopadu 2011!!! V případě neúčasti se vratná záloha nevrací a propadá na uhrazení rezervačních poplatků. Poplatek bude vrácen pouze z opravdu závažných a nepředvídaných důvodů (např. nemoc, úmrtí v rodině apod. Omluvou není např. zaspání atd.)