výlet na hrad Loket

04.06.2012 08:37

    ZV FV Most zorganizoval naučný výlet na historicky jeden z nemálo významných hradů v dějinách českých. Dne 1. července 2012 proběhne kulturně naučný zájezd na hrad Loket. Tento hrad byl pro veřejnost otevřen v nedávné době. Jako žalář sloužil z části ještě v éře totalitního režimu. Hrad se nachází na pravém břehu v rameni řeky Ohře. Doprava bude jak jinak než kolektivně vlakem. FV uhradí vstupné do hradu. Přihlášky k zájezdu jsou závazné a k zajištění rezervace je zapotřebí uhradit poplatek 50,-Kč a to nejpozději do 28. června 2012 nejlépe pokladníkovi p. Žandovi.
Tento poplatek bude vrácen u vlaku.

Podrobné informace zde: hrad Loket (398,3kB).pdf