Železniční fenomén jménem Pendolino

08.10.2010 08:56

Určující kritériem konkurenceschopnosti osobní dopravy na železnici je vedle komfortu především rychlost. Ta je nejpřesvědčivějším dokladem technického pokroku a vyspělosti dráhy. 

 

Dopravci od počátku železnice usilují o zvyšování provozní rychlosti. Velké omezení ale představují tratě, jejichž oblouky a sklony jsou poplatné době své výstavby. Jednou z cest, jak zvýšit rychlost vozidel na konvenčních tratích, je naklápění vozových skříní kvůli eliminaci odstředivých sil na cestující, čímž se zvýší rychlost v obloucích až o třetinu. Nejznámějším vlakem s naklápěním vozidlových skříní je italské Pendolino.

 

Poprvé v roce 1989 na trati z Říma do Milána

 

Projekt italské společnosti Fiat Ferroviaria, zaměřený na nucené naklápění vozové skříně pod názvem Pendolino, sahá až do 60. let minulého století. Pokrok ve vývoji však přineslo teprve získání licence britského projektu APT, což bylo impulzem pro zdokonalenou osmidílnou jednotku ETR 450. Poprvé byla ETR 450 nasazena v roce 1989 na páteřní trať Italských drah (FS) z Říma do Milána. Postupně se vlaky vedené jednotkou ETR 450 objevily na všech důležitých přepravních relacích v Itálii. ETR 450 nabízí 390 míst k sezení. Úhel naklopení vozové skříně je omezen na 8°. Hydraulické zařízení je samostatné vždy pro každé vozidlo. Skládá se z hydraulické jednotky a dvou paralelních výkonných obvodů, vždy pro jeden podvozek. Tlakový olej je prostřednictvím servomotoru přiváděn na příslušné hydraulické válce, které naklápějí skříň. Obvod je doplněn pojistným elektrickým ventilem, který zabezpečuje návrat naklopené skříně do základní polohy v případě poruchy. Pro optimální funkci naklápění je nutné, aby okamžitě, přesně a vždy reagovalo na nekompenzované zrychlení. ETR 450 má jako hlavní čidla dva gyroskopy umístěné vždy na prvním podvozku hlavového vozidla. Integrovaný signál úhlové rychlosti určuje převýšení zdvihající se kolejnice, tj. vnější v oblouku. Gyroskop tedy rozliší a přinese do zpracování bezprostředně aktuální stav. Nasazením moderní ETR 450 na trať Řím – Milán vzrostl počet přepravených cestujících z 220 tisíc v roce 1988 na 2,2 milionu v roce 1993.

 

Přichází nová generace

 

V roce 1993 začal provoz nové generace Pendolina, řady ETR 460 od designera Giorgetta Giugiara. ETR 460 přinesly několik technických inovací, především výkonnější asynchronní motory a rozložení pohonu na více hnacích náprav přinášející zlepšení adheze při omezení hmotnosti na nápravu. Přemístění naklápěcího mechanismu z vozové skříně na podvozky umožnilo zvětšení prostoru a pohodlí pro cestující. Z důvodů bezpečnosti a komfortu je maximální naklápění omezeno na 8 stupňů. Naklápění se aktivuje při rychlosti nad 70 km/h, vyšším než zadaném převýšení kolejnic a vyšším než zadaném příčném zrychlení. Nápravový tlak u jednotek ETR 460 s hliníkovou skříní činí 14,5 tuny, což přispívá k vyšší rychlosti v obloucích až o 35 procent oproti vlakům vedených lokomotivou.

Úspěch po celé Evropě

 

Elektrické jednotky Pendolino jsou v mnoha provedeních nasazeny v provozu na tratích ve Finsku, Španělsku, Švýcarsku, Spojeném království, Slovinsku, v Itálii, Portugalsku, Rakousku, na Slovensku a samozřejmě v České republice. Nejnovější čtvrtá generace Pendolin je řešena modulárně, což umožňuje provedení na míru podle požadavků zákazníka. Délka jednotky činí podle počtu vozů 108,8 až 239,8 m při šířce 2,83 m s počtem sedadel 216 až 638. Variantní maximální komerční rychlost činí 200 až 275 km/h.

 

Zdroj: ČD PRO VÁS - ROČNÍK 16 / 10 / 2009