Životní výročí našich členů

03.04.2010 07:55

Závodní výbor FV Most srdečně blahopřeje našim členům k životnímu výročí, které v brzké době oslaví, přeje mnoho štěstí, zdraví a spoustu dalších prožitých roků.

Jmenovitě:

Hauser Josef - 60 let

Fedurco Roman - 40 let

Bako František - 40 let

ZV jmenovaným jubilantům věnuje drobný finanční dar, který si po dohodě s pokladníkem panem Žandou Pavlem mohou vyzvednout právě u něho.