Nová anketa!

Chcete aby FV Most pořádala nějaké akce v roce 2016?

Naleznete zde: anketa

 

něco o vzniku FV

    Odborová organizace Federace vozmistrů byla založena 4.11.1992 v Hradci Králové. Jejím posláním bylo vrátit plné uznání a společenské ohodnocení profese vozmistra a provozních zaměstnanců Vozových dep, rovněž hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů. Zakládajícími členy Federace vozmistrů byli pánové Antonín Šuhájek, Miroslav Meluzín, Karel Capouch a Vladimír Vodička.

    První sídlo prezidia měla FV v Kolíně, ale už další rok jsme se přestěhovali do Prahy a sídlo P FV bylo umístěno v bývalé budově STP Praha. Po náročné stěhovací anabázi sídlí P FV v žst.Praha Vysočany, přímo v nádražní budově.


    Odborová organizace Federace vozmistrů působí nejen u DKV, ale v souvislosti s převedením technické služby vozové pod nákladní provoz i v UŽST na celé síti ČD a.s. a ČD Cargo a.s. 

 

(Čerpáno z: https://www.fvcr.cz/fv.htm )

 

Vznik ZO FV Most

    Do roku 1999 tehdejší OSŽ DKV Most dlouhodobě stranila převážně profesím strojvedoucí a OKV. Problematice profese vozmistra se OSŽ tehdy téměř vůbec nevěnovala, což mělo za následek, že se v listopadu roku 1999 parta nadšených vozmistrů rozhodla z této odborové organizace vystoupit a založit jednotku tehdy již sedm let rozjetého odborového svazu Federace vozmistrů. Po přibližně dvou měsících příprav a sbírání informací vznikla dne 12.1.2000 ZO FV Most a se svým vůbec prvním předsedou p. Stropnickým dne 14.1.2000 dostává i svou legitimní a úředně potvrzenou podobu.

    Dnes má FV Most přes padesát členů a nezahrnuje pouze profesi vozmistr. Ve svých řadách skýtá přístřeší také členům z profesí posunovač, vedoucí posunu nebo tranzitér přípravář. Důvodem není jen fakt, že zaměstnavatel tyto funkce kumuluje, ale také vstřícné jednání a fungující komunikace mezi funkcionáři FV Most a jejich členy.

Tyto stránky, byly vytvořeny pro neziskovou odborovou organizaci - Základní Organizace Federace Vozmistrů Most.

ZO FV Most zastupuje členy, kteří jsou pracovníky ČD Cargo a přímo se podílejí na tvorbě dopravy podle stanov Federace Vozmistrů.


(Čerpáno z: https://www.zofvdkvpraha.websnadno.cz/Uvodinformace.html )

První členové a zároveň zakladatelé:

Fibich Tomáš

Gebelt Jaroslav

Hajtman Peter

Hrečín Patrik

Hrzán Jiří

Kolínský Petr

Němeček Milan

Novotný Milan

Podskalský Václav

Stehlík Miroslav

Strolený Alois

Stropnický Tomáš

Strunecký Vladimír

Šifalda Jindřich

Žanda Pavel