otázky a odpovědi

Bude naše organizace vůbec pořádat nějaký zajímavý zájezd, nebo výlet?

Ano, rádi pro vás uspořádáme zajímavý výlet. Chceme ale, aby právě pro vás byl ten či onen výlet dostatečně zajímavý a lukrativní.

Jelikož cokoliv naše ZO doposud vymyslela, potýkalo se s neúspěchem, je na všech našich členech, aby daly podnět o jaký výlet či akci mají vlastně zájem.

 

Jak je to vlastně s kouřením na stanovišti?

 To je moc dobrá otázka.

Dle nařízení GŘ ( IN PERs28-B-2009) se nesmí kouřit v žádném prostoru DKV na území ČD Cargo, a to včetně podléhajících PJ a PP.

Opatření ředitele PJ Ústí nad Labem platné od 5.11.2009 dále upravuje kouření na pracovišti takto:  

"Výjimečně je povoleno kouření v budovách obvodu PJ Ústí nad Labem pouze na pracovištích, která splňují tyto podmínky:

= jsou-li obsazena pouze kuřáky; toto platí i pro nepřetržitě obsazená turnusová pracoviště, kde musí být všichni střídající se zaměstnanci kuřáci, na tato pracoviště nevstupují obchodní partneři ČDC, a.s. či zákazníci ČDC, a.s. za obchodními účely...

  Nedodržení tohoto opatření může být zaměstnavatelem posuzováno jako porušení pracovní kázně."

 

Z toho vyplývá, že pokud je na stanovišti byť jen jediný nekuřák, je zakázáno kouření na tomto stanovišti i mimo dobu, kdy má nekuřák volno, nebo dovolenou!

Celý text naleznete zde: Opatření ředitele PJ Ústí n. L. č.50-2009 (zákaz kouření) (234,9kb).pdf

Máte-li jakékoliv problémy s kouřením na pracovišti, obraťte se na svého nadřízeného. Pokud to nepomůže, pak se můžete obrátit na ZV FV Most a my už s tím pohneme.