testy a odpovědi

OP - 16

   Od 2.4.2012 je otevřeno nové proškolení pro všechny zaměstnance ČD Cargo a to z bezpečnostního předpisu OP-16. Toto školení včetně ověřovacího testu je nutné absolvovat do 15.5.2012. Ověřovací test skýtá 20 otázek a je na něj vyčleněno 60 minut. V testu je dovoleno udělat pouhé 4 chyby tj. zodpovědět špatně na 4 otázky, na úspěšnost jsou ale vyčleněny dva pokusy. Pokud tedy nezvládnete úspěšně vykonat test na první pokus, máte ještě jeden. Co bude následovat pokud ani druhý pokus nezvládnete, to není známo.

   Studijní materiál při provádění testu již nejde otevřít, ale my jsme speciálně pro Vás tento nakopírovaly a stáhnout si jej můžete zde: OP-16 studijní materiál (863,7kB).pdf. Stažený a uložený soubor ve formátu PDF lze při konání testu z OP-16 otevřít a kdykoliv do něj nahlížet. Tak snad Vám to k něčemu bude.

  Sehnaly jsme některé z testových otázek, které se v testu objevují. Stáhnout si je můžete zde: test OP-16 (1,7MB).pdf

Hodně štěstí

P4 přepravní školení skupina D vozmistr

   V současné době probíhají školení v elektronické formě a pro vozmistry je tato věc úplnou novinkou. Trochu opožděně, ale pokusily jsme se vytvořit pomůcky, které mohou našim členům pomoci. Studijní materiál , který nelze při otevření testu normálně otevřít jsme nakopírovaly a je možné si ho stáhnout zde: studijní materiál (2,6MB).pdf. Tento lze stáhnout pouze z veřejného internetu, ale můžete si ho zkopírovat například na flesh disk, který naše organizace rozdávala v předloňském roce. Z fleshky to lze poté otevřít z jakéhokoliv PC a nahlížet i při otevření ostrého testu. A na co se mají vozmistři při konání testu připravit? Na test je 60 minut a obsahuje 5 otázek. První tři otázky se ptají na body 12a, 12b, 13, 14, 15, přesněji tedy na míry zapsané v obrázku zobrazujímím náklad na plošinovém voze se zmíněnými mírami. Čtvrtá otázka zní, zda náklad zobzazený na dalším obrázku je PLM či nikoliv. Pomoci určit by Vám měly tři tabulky, které jsou vyobrazeny pod otázkami. V poslední páté otázce je tabulka, která zobrazuje míry 12a, 12b, 13, 14 a 15. N aorázku je plošinový vůz se dvěma bednami a mírami. Otázka zní: ke které krabici patří zmíněná tabulka? Pokud jste už zmíněný test neabsolvovali a pokud jste se na výše zmíněné dobře připravily, pusťte se do testu. Závěrem musím ještě dodat, že z pěti otázek lze udělat chybu pouze u jedné. 

Všeobecný zápis a mezinárodní zpráva o brzdění

   Součástí elektronického školení je i proškolení ze všeobecného zápisu, kde je i několik otázek, které nejsou už tak ostré, neboť Vás program nepustí dál dokud nezadáte správnou odpověď. Takže pokud neodpovíte správně, zadáte druhou odpověď a pokud bude zase špatná tak se nic neděje a zadáte třetí ta už správná být musí. Pokud chcete nahlédnout do těchto otázek, můžete je nastudovat zde: (TEST) všeobecný zápis (647kB).pdf.

Dalším školením je Mezinárodní brzděnka.

   U té se nám bohužel povedlo sehnat pouze jeden test (TEST) mezinárodní brzděnka (548,6kB).pdf. I přes značnou snahu se nám pravděpodobně již nepodaří sehnat další materiál do uzavření školení z mezinárodní zprávy o brzdění, za čež se omlouváme.