Vrcholový orgán Federace Vozmistrů

Vrcholovým orgánem federace vozmistrů, je Prezídium Federace Vozmistrů jehož složení je následující:

Prezident FV       : Malík Luboš                   774 414 440         Malik29@seznam.cz 

 

Víceprezident     : Hevera Josef                 774 414 439         Josef.Hevera@seznam.cz

Člen prezídia      : Christová Pavlína  =

                                = ( kult. a sport. akce )   774 414 438          Paja.Christovka@seznam.cz

Člen prezídia      : Lopata Stanislav           744 414 437          StanislavLopata@seznam.cz

Člen prezídia      : Kroupa Štefan               774 414 436          stefan.kroupa@seznam.cz

 

Předseda KRK FV   : Kahánek Lubomír
Člen KRK                   : Suchoňová Renáta
Člen KRK                   : Hrazdil Kare
l

 

Inspektor BOZP        :

 

 

Prezídium Federace Vozmistrů má sídlo:
ŽST Praha - Vysočany, 1.patro
Paříkova 100
190 00 Praha - Vysočany
Telefon: drážní 972 245 328
e-mail :
FVPHAsek@pha.pds.cd.cz